W dniach 11 -12 października 2018 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale odbędzie się konferencja szkoleniowa pn. „Aktywnie, Zdrowo i z Postępem” organizowana w ramach projektu Glinka Academy. Celem konferencji jest promocja aktywność fizyczną i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Wydarzenie kierowane jest szczególnie do tych, którzy w swojej codziennej pracy starają się zaszczepić w młodym pokoleniu modę na aktywny i zdrowy tryb życia. Naszym celem jest poszerzenie świadomości uczestników dotyczącej związku między aktywnym trybem życia, a zachowaniem dobrego zdrowia i sprawności fizycznej.

Przedstawimy prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze walory sportu. Podczas konferencji będziemy upowszechniać różnorodne formy aktywności sportowej oraz zwiększać aktywność i efektywność działań stowarzyszeń i klubów sportowych w zakresie upowszechniania sportu.

Oferta szkoleniowa skierowana jest do:

 • nauczycieli wychowania fizycznego w przedszkolach i klasach I-III
 • trenerów piłki siatkowej i nauczycieli wychowania fizycznego
 • przedstawicieli władz samorządowych

W programie konferencji m.in.:

 • Technika i taktyka w mini siatkówce – metodyka nauczania i doskonalenia wybranych elementów gry (Wojciech Kasza)
 • Przygotowanie fizyczne przyszłych siatkarzy. Planowanie i progresja treningu. Diagnozowanie dysfunkcji ruchowych (Wojciech Bańbuła & Przemysław Gaszyński)
 • Wspomaganie i rozwój przyszłych siatkarzy na wczesnoszkolnym poziomie edukacji (Jacek Szalewski)
 • Motywacja w sporcie (Jakub Bączek)

Wyjątkowym elementem konferencji będzie oddzielna ścieżka dla przedstawicieli władz samorządowych, w tym prezydentów, burmistrzów, dyrektorów oraz naczelników wydziałów sportu.

Zajęcia poprowadzą:

dr Jacek Szalewski

Wykładowca AWF w Krakowie (Zakład Teorii i Metodyki WF). Autor i współautor publikacji dotyczących procesu nauczania na lekcji WF. Współorganizator projektów i szkoleń dla nauczycieli klas 1-3 i starszych. Ulubione motto: „Sukces ucznia – sukcesem nauczyciela”.

mgr Wojciech Kasza 

Trener klasy mistrzowskiej, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, ukończył studia podyplomowe na AWF Gdańsk, zakończone pracą pt.: ,,Przygotowanie trenerów do prowadzenia szkolenia zawodników – członków kadry narodowej”.

Trener wykładowca Akademii Polskiej Siatkówki. Zajmuje się szkoleniem instruktorów i trenerów piłki siatkowej w projekcie unijnym ,,Kapitał Ludzki” w Ogólnopolskim Programie Kształcenia Kadr Sportowych realizowanym przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z piłki siatkowej w regionalnych ośrodkach szkoleniowych w Krakowie, Wałczu, Płocku.
Pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie – Instytut Sportu – Zakład Gier Sportowych i Rekreacyjnych (2011-2015).

Wojciech Bańbuła

Trener siatkówki i trener przygotowania motorycznego specjalizujący się w rozpoznawaniu i leczeniu dysfunkcji ruchowych. W swojej pracy łączy metody zaczerpnięte z lekkoatletyki, podnoszenia ciężarów i rehabilitacji. Obecnie asystent Andrei Anastasiego w Treflu Gdańsk. To jego piąty sezon w Plus Lidze.

mgr Przemysław Gaszyński

Trener przygotowania fizycznego w Trefl Proxima Kraków w ubiegłym sezonie.

Wyjątkowym elementem konferencji będzie oddzielna ścieżka dla przedstawicieli władz samorządowych, w tym prezydentów, burmistrzów, dyrektorów oraz naczelników wydziałów sportu.

 

Program pierwszego dnia konferencji:

12.00 – 13.00   przyjazd i akredytacja uczestników

13.15 – 14.20  otwarcie konferencji

 • powitanie uczestników, przedstawienie prelegentów i programu
 • powitanie + przedstawienie ogólnych założeń Glinka Academy
 • prezentacja Glinka Academy – omówienie projektów
 • założenia Glinka Academy na rok 2019
 • wręczenie statuetki dla trenerki za zdobycie MP

14.20 – 15.00  obiad

15.00 – 16.30  zajęcia teoretyczne Wojciech Kasza – sala wykładowa 80 osób

15.00 – 16.30  zajęcia praktyczne Jacek Szalewski – hala sportowa (przedszkole, klasy I-III)

15.15 – 16.30  panel organizacyjny Glinka Academy 2018/19 – sala wykładowa (samorządy, władze klubów,

przedstawiciele dyrekcji szkół itp.) – omówienie zasad współpracy na 2019, prezentacja Glinka Academy

16.30 – 17.00  przerwa kawowa/ serwis kawowy

17.00 – 18.30  zajęcia praktyczne dla nauczycieli WF i trenerów (Wojciech Bańbuła, hala sportowa

17.00 – 18.30  zajęcia teoretyczne dla nauczycieli przedszkoli (Jacek  Szalewski, sala wykładowa

17.00 – 18.30  panel organizacyjny Glinka Academy – cd.

18.45 – 20.00  zajęcia teoretyczne dal nauczycieli WF i trenerów (Wojciech Bańbuła, hala wykładowa)

20.30 – 22.00  kolacja, dyskusje w grupach

 

Program drugiego dnia konferencji:

7.30 – 8.00      śniadanie

8.00 – 9.45      zajęcia praktyczne dla nauczycieli WF i trenerów (Wojciech Kasza, hala sportowa)

8.00 – 10.00    zajęcia teoretyczne na nauczycieli przedszkoli (Jacek Szalewski, sala wykładowa na 20 osób)

9.00 – 10.00    spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych, klubów i szkół – współpra z klubami

10.00 – 10.30 przerwa kawowa

10.30 – 11.30  zajęcia dla wszystkich uczestników dot. motywacji (Jakub Bączek, sala wykładowa)

11.30 – 12.30  uroczyste zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

12.30 – 13.30  obiad oraz wykwaterowanie uczestników

 

 

 

Komentarze